رویش معرفت

وبلاگی برای آشنایی بهتر با علوم انسانی

وبلاگی برای آشنایی بهتر با علوم انسانی

پخش فیلم
نوای وبلاگ
آخرین نظرات
 • ۱۹ خرداد ۹۵، ۱۴:۳۸ - سید حسین حسینی
  عالی
بسم الله الرحمن الرحیم
 این بخش شامل آشنایی جامع، با رشته ی علوم انسانی ،نحوه ی وروداز این رشته به دانشگاه ها ،دروس تخصصی رشته علوم انسانی و معرفی رشته های زیرشاخه ی علوم انسانی است.
 

علوم انسانی

 

 

 

هر علمى درباره ی موضوع خاصى بحث می کند؛ و به همین دلیل، بسیارى از دانشمندانتفاوت علوم را به تفاوت موضوع آ نها دانسته اند و براین اساس،میتوان گفت علوم انسانى بهعلومى گفته مى شود که موضوع آنها، کنش انسانى است؛ یعنى، درباره ی کنشهاى انسانها و آثارو پیامدهاى آنها بحث می کند.
 

تفاوت علوم انسانى و علوم طبیعى

 

علوم انسانى و علوم طبیعى موضوعات متفاوتى دارند. موضوعات علوم انسانى همان گونه که پیش از این دانستید کنش هاى انسانى است و حال آن که موضوعات علوم طبیعى، پدیده هاى جهان طبیعى است. کنش انسانى چون با اراده و آگاهى انسان انجام مى شود داراى هدف و معنایى خاص است و به همین دلیل شناخت آن بدون فهم هدف و معناى آن ممکن نیست. امّا پدیده هاى طبیعى مستقل از معانى و اهدافی هستند که انسان ها در نظر مى گیرند؛ یعنى به تصمیم و اقدام انسان ها وابسته نیستند. بنابراین شناخت آن ها نیز مستقل از اهداف و اغراض انسان هاست.

 

وقتى یک رشته ی علمى را با رشته هاى دیگر مقایسه می کنیم، براى تشخیص اهمیّت و برترى یکى از آن دو، نیازمند معیار و ملاکى هستیم تا آن دو رشته را ارزیابى کنیم. براى مقایسه ی علوم انسانى و علوم طبیعى، معیارهاى مختلفى وجود دارد. براساس برخى ازمعیارها علوم طبیعى و براساس معیارهاى دیگر علوم انسانى از اهمیت بیشترى برخوردارند.بسیارى از خانواده ها، وقتی می خواهند رشته هاى علمى را با یکدیگر مقایسه کنند بیشتر با ملاک آینده شغلى، به داورى مى پردازند و هر رشته هایى را که از نظراجتماعى و اقتصادى و فرصت هاى شغلى آینده بهترى داشته باشد ترجیح می دهند. معیار و ملاک آینده ی شغلى را محیط اجتماعى تعیین مى کند و با تغییر شرایط محیطى تغییر پیدامی کند. بعضى از رشته ها در برخى جوامع از فرصت شغلى و شأن اجتماعى مناسبى برخوردارند، درحالى که همان رشته ها در جوامعى دیگر، آینده ی شغلى خوبى ندارند و زمینه ی اجتماعى مناسبى برایشان فراهم نیست.

 

فواید علوم انسانى

 

مى توان گفت فایده هاى علوم انسانى عبارت اند از:


1. شناخت و فهم معانى کنش هاى آدمیان

2. شناسایى عواملى که بر زندگى انسان و کنش هاى او تأثیر دارند یا پیش بینى کنش ها وپیامدهاى آن ها براى پیش گیرى.    

3. شناخت فضیلت، عدالت، سعادت و راه صحیح زندگى و داوری درباره ی کنش هاى خوبو بد انسان ها.

4. انتقاد از کنش هاى ناپسند و ظالمانه ی انسان ها.

5. رها کردن و آزاد سازى انسان ها از ظلم ها و اسارت هایى که در اثر کنش هاى انسان هاپدید مى آید.

6.  نشان دادن شیوه ی صحیح استفاده از علوم طبیعى و دانش هاى ابزارى.

 

زیرشاخه های علوم انسانی

 

گروه آزمایشی علوم انسانی از گروه‌های پنجگانه آزمون سراسری آموزش عالی ورود به دانشگاه‌ها (کنکور) است. این گروه آزمایشی به طور مستقل آزمون ورودی و رشته‌هایی در سطح کارشناسی و کاردانی دارد.

گروه آزمایشی علوم انسانی دارای ۵ زیرگروه است.

مواد تخصصی امتحانی آن از دروس تخصصی رشتهٔ تحصیلی علوم انسانی است که خود از شاخهٔ متوسطهٔ نظری است. رشتهٔ علوم انسانی بیشتر تأکید بر مباحث مرتبط با تفکر آدمی (دروس فلسفه و منطق و روانشناسی)، جامعه و مسائل مرتبط با آن (جامعه‌شناسی، تاریخ، جغرافیا و اقتصاد) و مهم‌تر از همه زبان (ادبیات فارسی و عربی) که وسیلهٔ درک و انتقال پیام میان انسانها است، دارد.

دروس تخصصی: ریاضی – اقتصاد – ادبیات فارسی – زبان عربی – تاریخ و جغرافیا – علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی) – فلسفه و منطق – روانشناسی.

 

رشته‌های گروه علوم انسانی در ۵ زیرگروه است.

زیر گروه ۱

 
 • رشته زبان و ادبیات فارسی
 • رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی
 • رشته زبان و ادبیات عرب
 • رشته دبیر زبان و ادبیات عرب
 • رشته مترجمی زبان عربی
 • رشته ادبیات و زبان عربی
 • رشته الهیات و معارف اسلامی
 • رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی
 • رشته دبیری علوم دینی
 • رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی
 • رشته کاردانی تربیت معلم قرآن
 • رشته علوم قرآنی
 • رشته علوم اسلامی
 • رشته الهیات
 • رشته معارف اسلامی و ارشاد
 • رشته معارف اسلامی و حقوق
 • رشته علوم دینی و معارف اسلامی
 • رشته علوم قرآن و حدیث
 • رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
 • رشته معارف اسلامی و الهیات
 • رشته حقوق
 • رشته علوم قضایی
 • رشته فقه و حقوق اسلامی
 • رشته فقه و حقوق حنفی
 • رشته فقه و حقوق امامی
 • رشته فقه و حقوق شافعی
 • رشته کارشناسی فقه
 • رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی
 • رشته پلیس قضایی
 • رشته حکمت اسلامی و فلسفه
 • رشته فلسفه
 

زیر گروه ۲

 
 • رشته علوم اجتماعی
 • رشته دبیری علوم اجتماعی
 • رشته علوم ارتباطات اجتماعی
 • رشته مددکاری اجتماعی
 • رشته خبرنگاری
 

زیر گروه ۳

 

 • رشته علوم اقتصادی
 • رشته اقتصاد صنعتی
 • رشته اقتصاد حمل و نقل
 • رشته حسابداری
 • رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • رشته امور گمرکی
 • رشته بانکداری
 • رشته امور بانکی
 • رشته صنایع چاپ
 • رشته مدیریت
 • رشته مدیریت بازرگانی
 • رشته مدیریت دولتی
 • رشته مدیریت جهانگردی
 • رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی
 • رشته مدیریت صنعتی
 • رشته مدیریت بیمه
 • رشته کاردانی امور بیمه
 • رشته مدیریت بیمه اکو
 • رشته خدمات امور اداری
 • رشته مدیریت امور بانکی
 • رشته مدیریت و کمیسر دریایی
 • رشته مدیریت فرهنگی و هنری
 • رشته کارشناسی خبرنگاری
 • رشته کاردانی امور دفتری
 • رشته کارشناسی تولید سیما
 • رشته مدیریت بانکداری
 • رشته مدیریت دفاعی
 

زیر گروه۴

 
 • رشته علوم سیاسی
 • رشته روابط سیاسی
 • رشته علوم سیاسی (امنیت ملی)
 • رشته کاردانی عملیات کشوری
 • رشته اطلاعات نظامی
 • رشته علوم انتظامی
 • رشته اطلاعت و ضد اطلاعات
 • رشته جغرافیای سیاسی
 • رشته جغرافیا
 • رشته تاریخ
 • رشته باستانشناسی
 • رشته آماد
 

زیر گروه۵

 
 • رشته روانشناسی
 • رشته علوم تربیتی
 • رشته راهنمایی و مشاوره
 • رشته مطالعات خانواده
 • رشته کتابداری
 • رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

***به علت محدودیت های وبلاگ برای آشنایی ودریافت اطلاعات در مورد رشته مورد نظر(زیرشاخه های بالا)،نام آن رشته به علاوه پست الکترونیکی(ایمیل) خودرا به سامانه پیامکی50002060268 یا به پست الکترونیکی:rouyesh.790@chmail.ir یا rouyesh790@gmail.com ارسال نمایید تا طی 24 الی48 ساعت اطلاعات رشته ی  مورد نظرشما به پست الکترونیکی شما ارسال گردد. 

 

 

 

نظرات (۳)

 • سید جلال الدین منتظری
 • سلام علیکم و رحمت الله ...
  دوست عزیز پیام حضرت عالی به بنده رسید از حضور موثر و سازندتان بسیار سپاس گذاریم ..

  زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه ی اراده است و سعادت و شقاوت
  هر انسانی به اراده ی همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید، باید
  از سرمایه های عمر و استعداد های جوانی استفاده کنید و با اراده و عزم راسخ به طرف
  علم و عمل و کسب دانش حرکت نمایید.
  ) )صحیفه ی نور، ج ٢١ ، ص

  ان شاء الله که روابط استواری بین دو وبلاگ برقرار باشد..
  و من الله التوفیق
  سید جلال الدین منتظری
  پاسخ:
  سلام بسیار ممنون وتشکر .
  ان شا الله که همینطور باشد.

  آیا عرفان از علوم انسانی نیست ؟
  پاسخ:
  باسلام وعرض ادب خدمت شما دوست عزیز
  سوال شما بررسی شد.
  پاسخ:
  رشته الهیات و معارف اسلامی دارای شش گرایش علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه شافعی، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی و ادیان و عرفان است .
  بنابراین عرفان زیر شاخه رشته الهیات ومعارف اسلامی است.
  باتشکر
  سلام
  اطلاعاتتون خوب بود!
  پاسخ:
  خیلی متشکرم. امیدوارم موفق باشید.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی

  پشتیبانی